Tisztességes eljárás

 

A hatósági és bírósági eljárásokban a feleket megilleti az a jog, hogy a hatóság vagy a bíróság velük szemben tisztességesen, a törvény előírásait betartva, emberségesen és kellő időn belül járjon el és megteremtse a lehetőséget, hogy az ügyfél az őt törvény alapján megillető jogokkal élhessen. E jog sérelmének leggyakoribb esete az eljárás indokolatlan elhúzódása, amivel gyakran együtt jár az ügyfél egyéb személyiségi jogainak sérelme is (pl. az egészséghez fűződő jog sérelme, ha az ügyfél az eljárás elhúzódását stresszként éli meg vagy éppen belebetegszik).

Példák

Fővárosi Ítélőtábla 6.Pf.20.119/13
Káresemény éve: 2007.
Esemény: a felperes bírósági eljárást indított adósával szemben. A bíróság hibájából az eljárás 4 évig elhúzódott. A felperes a bíró modorát, hangnemét és eljárás módját is kifogásolta (pl., hogy kilenc tanúból csak egyet idézett meg) amellyel az alperest jogosulatlan előnyhöz juttatta, az időhúzás pedig a bizonyítást elnehezítette.
Ítélet éve: 2013.
Ítélet: 50.000 Ft. az ítéletkori értékviszonyok figyelembevételével

Legfelsőbb Bíróság Pfv.IV.20.215/10
Káresemény éve: 2002.
Esemény: a magukat a cigány etnikumhoz tartozónak valló gyerekkorú felpereseket a pedagógus bizottság enyhén fogyatékosnak minősítette, de nem tájékoztatta a szülőket ennek következményeiről és a jogorvoslati lehetőségekről. A bizottság a gyerekeket speciális iskolába utalta, amelynek pedagógusai elmulasztották jelezni, hogy nem fogyatékos gyerekekről van szó.
Ítélet éve: 2010.
Ítélet: 1 Mio Ft. az ítéletkori értékviszonyok figyelembevételével


Üzenetküldés

Név (kötelező)

Email cím (kötelező)

Telefonszám

Üzenet